"Aydınlık Bir Gelecek İçin"  Projesi


Bu proje; VİKO Elektrik ve Elektronik End. San. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Nisan 2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında uygulanmaya alınmıştır.


Proje Hedefleri


• 6-14 Yaş Grubu Öğrencilere Enerji Verimliliği, doğal kaynaklar, küresel ısınma ve geri dönüşüm konusunda bilinç kazandırmak.
• 1.000.000 İlköğretim öğrencisine Enerji Verimliliği konulu çocuk tiyatrosunun ulaşmasını sağlamak.
• İstanbul’daki tüm ilk ve orta okul temsilcisine “Bina Enerji Yöneticisi Eğitimi” vermek
• İstanbul’daki ilk ve ortaokulların Enerji Tüketiminde % 20 lik azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmak

   

Projenin Uygulama Gerekçesi:


• Doğal kaynaklar hızla tükeniyor,
• Çevre kirleniyor,
• Enerji için yüksek miktarda bedel ödüyoruz.


Ulusal ekonomimizin düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjinin yetersizliği, üretimin düşmesini, yurt ekonomisini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir. Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha az enerji ile yapmaktır.


Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre, Enerjiyi verimli kullanmak önem taşıyor.
Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir.

  

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi ve doğal kaynakların bu hızla tükenmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

  

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. İçinde bulunduğumuz dünyada doğal kaynaklarımız, Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli konusu haline gelmiştir. Bu nedenle “Hepimiz Sorumluyuz” anlayışı ile “Aydınlık Bir Geleceğe” ulaşmak için enerjinin verimli kullanımı ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularındaki bilincin ilkokul seviyesi öğrencilerine kazandırılması çok önemlidir.

  

Projenin Var Oluş Amacı / Misyonu:


a) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim okullarında enerjinin etkin kullanılması, ilköğretim öğrencileri ve eğitimcilerde konu ile ilgili bilinç ve farkındalık oluşturmak, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, enerji kullanımında verimliliğin artırılması ve  çevrenin korunması ile amacıyla gerçekleştirilecek eğitim, proje, yarışma ve diğer faaliyetleri yürütmek.


b) VİKO Çocuk Tiyatrosunun sergileyeceği "Aydınlık Bir Gelecek İçin" adlı oyunun var oluş amacı; enerji verimliliği, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularını öğrencilere eğlenerek öğrenecekleri bir ortamda sunmak.

  
Proje Uygulama Adımları


• Proje Protokolü
• Okul Enerji Yöneticileri Eğitimi
• Enerji Verimliliği
• “Aydınlık Bir Gelecek İçin“ adlı tiyatro oyunun sahnelenmesi
• Okullarda verimlilik arttırıcı projelerin uygulanması
• Enerji verimliliğinde örnek okulların ödüllendirilmesi