Elektrik Ev  Kazalarına Karşı Önlem Alalım

Güvenli olmayan elektrik aksamları çocuklar için çok büyük kazalara neden olabilir. Bu yüzden, evde bulunan elektrik tesisatı sürekli kontrol edilmelidir. Evde açık elektrik kablosu vb. bırakılmamalıdır. Elektrik prizleri çocukların erişemeyeceği yükseklikte bulunmalı ve çocuk korumalı olan modelleri tercih etmeliyiz.

Siz sevgili çocuklar; elektrik prizleri ile oyun oynanmaması gerektiğini bilmelisiniz. Bu konuda öğretmeniniz ve ailenizin uyarılarını dikkate almalısınız.

Ev Kazaları Hakkında

Bir evin içinde yada ona ait çevrede meydana gelen kazalara ev kazaları denir. Ev kazaları, kaza çeşitleri arasında önemi gittikçe artmakta olup, bir evin içinde veya bahçesinde, havuzunda ve garajında meydana gelen, çoğunlukla önlenebilir olaylardır. Ülkeden ülkeye ve yaş gruplarına göre oranları değişmekle birlikte ev kazaları tüm kazaların %25'ini oluşturmaktadır. Ev kazaları yaralanma, sakatlanma ve ölüme yol açabileceği için önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Ev kazaları ile en çok çocuklar, yaşlılar ve fiziksel, zihinsel veya sosyal engelliler karşılaşmaktadırlar. Özellikle okul öncesi dönemde evde olan çocuklar ev kazaları ile daha çok karşı karşıya kalmaktadır. 0-6 yaş grubu çocukların ev kazası geçirme durumları %38,4 ile ailedeki diğer bireyler arasında ilk sırada yer almaktadır. Zamanlarının çoğunu evde geçiren, aynı zamanda çevrelerini keşfetme ve öğrenme konularındaki merakları, büyükleri taklit etme özellikleri, devamlı hareket halinde olmaları, tehlikelerin bilincinde olmamaları, çevresel risklere duyarlı ve açık olmaları, deneyim olmadığı için her şeyi ağzına götürme alışkanlığı ve kazalardan kendilerini koruyabilecek gelişimsel beceriye henüz yeterince sahip olamamaları sebebiyle 0-6 yaş grubu çocuk kazaya uğrama oranı en yüksek grubu oluşturmaktadır.

0-6 yaş çocukları gelişimsel özellikleri nedeniyle kendilerini kazalardan koruyamazlar. Okul öncesi çocuklarının kendileri için çevrenin güvenli hale getirilmesi ve kazalardan korunmaları için yetişkinlerin yardım ve desteğine ihtiyacı vardır. Bu yetişkinler de çoğunlukla çocuğun anne babası veya ona bakım veren kişilerdir.